เบอร์น่ารู้ทรู บริการเช็คเน็ตทรู เช็คโปร เปลี่ยนโปร ยืมเงิน ยืมเน็ต ยืมวัน

เบอร์น่ารู้ทรู

Logo Truemove H
รวมเบอร์น่ารู้ทรู จาก ทรูมูฟ เอช ที่ลูกค้าควรรู้ไว้ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์บริการ เช็คเงินทรู เช็คเบอร์ทรู เช็คโปรทรู เช็ควันหมดอายุเน็ตทรู เช็คยอดเน็ตทรู ยืมเงินทรู ยืมเน็ตทรู ยืมวันทรู เปลี่ยนโปรทรู เช็ควันทรู ติดต่อทรู หมายเลขบริการตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของคุณ หมายเลข เปิด – ปิด การใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ตทรู และบริการน่ารู้อื่นๆ อีกหลายเบอร์ ดูได้จากที่นี่
promotion net true bestseller

เบอร์น่ารู้ทรู ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของคุณ

บริการ กดเบอร์
เช็คยอดเงิน และวันใช้งาน (โทรฟรี) กด #123# โทรออก
เช็คยอดนาทีโทรฟรี (โทรฟรี) กด #123*1# โทรออก
เช็คยอด SMS คงเหลือ (โทรฟรี) กด #123*2# โทรออก
เช็คยอด MMS คงเหลือ (โทรฟรี) กด #123*3# โทรออก
เช็คเบอร์ทรู (โทรฟรี) กด *933# โทรออก (รับข้อความภาษาไทย)
เช็คโปรทรู ที่ใช้งานอยู่ (โทรฟรี) กด *935# โทรออก (รับข้อความภาษาไทย)
เช็คยอดเน็ตทรู Internet & Wi-Fi (โทรฟรี) กด *900# โทรออก
เช็คยอด นาทีโทรคงเหลือจากแพ็กเกจเสริม (โทรฟรี) กด *510*10# โทรออก

บริการ ยืมเงินทรู

บริการ กดเบอร์
ให้โทรทุกเครือข่าย 5 นาที กด *919*1# โทรออก(คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 2 บาท)
ให้โทรทุกเครือข่าย 25 นาที (เมื่อเงินเหลือน้อยกว่า 5 บาท) กด *919*12# โทรออก(คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท)
*ระบบจะชำระค่ายืมอัตโนมัติ เมื่อเติมเงินครั้งถัดไป
*สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ใช้บริการจะต้องมีอายุตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป หรือมียอดการใช้งานสะสมตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป

บริการ ยืมเน็ตทรู

บริการ กดเบอร์
ให้เล่นเน็ต 3G จำนวน 10 MB กด *919*2# โทรออก(คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 2 บาท)
ให้เล่นเน็ต 3G จำนวน 10 MB (เมื่อเงินเหลือน้อยกว่า 5 บาท) กด *919*22# โทรออก(คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท)
*ระบบจะชำระค่ายืมอัตโนมัติ เมื่อเติมเงินครั้งถัดไป
*สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ใช้บริการจะต้องมีอายุตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป หรือมียอดการใช้งานสะสมตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป

บริการ ยืมวันทรู

บริการ กดเบอร์
ให้วันใช้งาน 30 วัน (เมื่อเงินเหลือน้อยกว่า 2 บาท) กด *919*3# โทรออก(คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท)
*ระบบจะชำระค่ายืมอัตโนมัติ เมื่อเติมเงินครั้งถัดไป
*สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ใช้บริการจะต้องมีอายุตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป หรือมียอดการใช้งานสะสมตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป

เบอร์น่ารู้ทรู บริการเสริมอื่นๆ

บริการ กดเบอร์
ติดต่อทรูมูฟ เอช Call Center กด 1242 โทรออก
เปลี่ยนโปรโมชั่น (โทรฟรี) กด 9305 โทรออก กด 1
ขอรหัสการใช้งาน WiFi (โทรฟรี) กด *871*4# โทรออก
ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี (โทรฟรี) กด ##21# โทรออก
เปิด การใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ต กด *900*01# โทรออก
ปิด การใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ต กด *902*02# โทรออก
สมัครบริการ SMS Internet Alert (โทรฟรี) กด *902*03# โทรออก
ยกเลิกบริการ SMS Internet Alert (โทรฟรี) กด *902*04# โทรออก